Aanleveren stukken voor de aangifte IB 2022

 

Komende maand staat de aangifte inkomstenbelasting 2022 op de planning.
Om deze in orde te maken hebben we informatie nodig.
Hieronder vind je de checklist van benodigde stukken.
In een aparte mail heb je de link gekregen waarin je de stukken kunt uploaden!
Ook vind je daar aanlevertermijn van de stukken.

Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar support@hartvooradministratie.nl

Aangifte inkomenstenbelasting

Box I

 De urenadministratie of in elk geval antwoord op de vraag of je in 2022 aantoonbaar méér dan 1.225 uur én meer dan 50% van je werktijd aan je onderneming hebt besteed (bij arbeidsongeschiktheid 800 uur); 

  Jaaropgave(n) 2022 van inkomsten uit dienstbetrekking en/of uitkering;

   WOZ beschikking van de eigen woning (peildatum 01.01.2021);

   Jaaroverzicht van de hypotheek;

   Bij aan- of verkoop van een woning de afrekening van de notaris;

  Jaaroverzicht of opgave van de betaalde premie lijfrente;

  Jaaroverzicht of opgave van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 Box III 

  Financieel jaaroverzichten 2022 van bank- en spaartegoeden, effecten, kapitaalverzekeringen en overige bezittingen. Ook van kinderen die op 1 januari 2022 nog geen 18 jaar waren.

  Waardeopgave (WOZ beschikking) van de tweede woning;

  Huurinkomsten 2022 van verhuurde tweede woning.

 

Persoonsgebonden aftrek

   Betaalde partneralimentatie;

   Specifieke zorgkosten die niet zijn vergoed door de verzekering. Denk ook aan een dieet op doktersvoorschrift van iemand in je huishouden of aan gereden kilometers van en naar een arts of ziekenhuis;

   Giften aan ANBI’s;

   Overige aftrekposten, zoals onderhoudskosten van een rijksmonument of uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.

Je kunt de stukken uploaden in jouw OneDrive map (zie mail), of mailen naar Marleen via support@hartvooradministratie.nl onder vermelding van ‘aanleveren stukken voor de jaarrekening en IB 2022 van [naam bedrijf]. Je kunt Marleen ook mailen als je vragen hebt!