Eindejaarstips 2021

Ieder jaar delen we graag onze eindejaarstips met onze klanten. Succes met het afronden van jouw boekjaar 2021. 
Wanneer je hier vragen over hebt, staan we natuurlijk graag voor je klaar. 
Team Hart voor Administratie 

Fiscale tips voor alle ondernemingen

 Investeer je op jaarbasis meer dan € 2.400 in bedrijfsmiddelen die meer hebben gekost dan € 450 (exclusief btw voor btw ondernemers) en die langer dan 1 jaar meegaan, dan krijg je een extra aftrek op je winst van 28% van het investeringsbedrag. Dit geldt niet voor investeringen in personenauto’s.

Heb je in 2021 al investeringen gedaan en ben je van plan binnenkort een dure aanschaf te doen, dan zou het gunstig kunnen zijn om dat nog in dit jaar te doen.

Is de investering die je wilt gaan doen kleiner dan € 2.400 en is het de eerste/enige in dit jaar, dan lijkt het erop dat je beter kunt wachten met deze aankoop tot 2022.

Overigens helpt zo’n investering niet direct om de winst van het boekjaar omlaag te brengen: je bent verplicht deze investeringen in minimaal 5 jaar af te schrijven. Dit betekent dat de kosten in de komende 5 jaar naar rato van de winst zullen worden afgetrokken, in 2021 nog maar voor een paar weken.

 Benut de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Vanwege corona mag je aan personeel in 2021 3% (tot een loonsom van € 400.000) belastingvrij vergoeden. Onder de vrije ruimte vallen ook bedrijfsuitjes, kerstpakketten en bedrijfsfitness. 

Heb je vorderingen op opdrachtgevers/klanten die al langere tijd openstaan? Wanneer de vordering één jaar na het opeisbaar worden nog niet is voldaan, kan de BTW op deze vordering worden teruggevraagd in de aangifte. Misschien is dit bij jou aan de hand, laat het ons dan weten voor de aangifte BTW over Q4.

Fiscale tips voor B.V.’s

 Voor de vennootschapsbelasting geldt in 2021 een tarief van 15% over de eerste € 245.000 winst. In 2022 wordt de eerste schijf verlengd naar € 395.000. Boven deze bedragen is het tarief 25%, in 2022 wordt dat waarschijnlijk 25,8%.

 Een gift aan een culturele ANBI mag met een factuur 1,5 als gift worden afgetrokken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 Aan het einde van het jaar heb je meer duidelijkheid over het resultaat waarover belasting verschuldigd is. Wijkt dit resultaat af van de verwachtingen? Vraag dan op tijd een (nieuwe) voorlopige aanslag aan, om belastingrente volgend jaar te voorkomen. Wij kunnen een aanvraag heel eenvoudig indienen via onze aangifte software!

Fiscale tips voor ondernemers (eenmanszaak / vof)

 In 2022 is het tarief voor de inkomstenbelasting iets lager dan het tarief in 2021. Bekijk daarom of je kosten naar voren kunt halen of winst kunt uitstellen. Dit klinkt makkelijker dan het is, want je bent verplicht om kosten en opbrengsten te nemen in het jaar waarin ze daadwerkelijk thuishoren. Je kunt wel denken aan het vormen van een voorziening voor grote kostenposten of het vervroegd afschrijven van bedrijfsmiddelen. Wij houden dit in de gaten bij het opstellen van de jaarrekening en zullen dit indien van toepassing met je bespreken.

 Ondernemers in de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR) zijn sinds 2020 vrijgesteld voor de BTW wanneer de belaste jaaromzet onder de € 20.000 blijft. Kom je hierboven, dan ben je vanaf dat moment weer BTW plichtig. Voor het bepalen van de jaaromzet kijkt de Belastingdienst naar de factuurdatum. Wanneer je aan het einde van het jaar dicht tegen de grens voor deze regeling zit, kan het voordeliger zijn om een factuur pas na 1 januari 2022 naar de opdrachtgever te sturen.

 Aan het einde van het jaar heb je meer duidelijkheid over het resultaat van je onderneming. Wijkt dit resultaat af van de verwachtingen? Vraag dan op tijd een (nieuwe) voorlopige aanslag aan, om belastingrente volgend jaar te voorkomen. Wij kunnen een aanvraag heel eenvoudig indienen via onze aangifte software!

 Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt steeds lager en is in 2021 en 2022 15%. Het is daarom sneller fiscaal aantrekkelijk om je onderneming om te zetten in een BV. Vraag ons om advies als je denkt dat dit voor jou van toepassing is. We denken en rekenen graag met je mee!

Fiscale tips voor de aangifte inkomstenbelasting

 Voor de vermogensbelasting wordt gekeken naar de bezittingen en schulden per
1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Voor 2021 lag de grens (het heffingsvrij vermogen) op € 50.000 per persoon. In 2022 is de grens € 50.650.

 Betaal hypotheekrente vooruit.
De hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks 0,5% minder. Hierdoor is het een voordeel om rente op de hypotheek vooruit te betalen. Je mag namelijk de rente aftrekken die daadwerkelijk betaald is. Bijkomend voordeel kan zijn dat het vermogen in Box III op 1 januari (de peildatum voor de vermogensrendementsheffing) ook verlaagd wordt door deze vooruitbetaling.

 Betaal premie voor de zorgverzekering van 2022 vooruit.
Een andere manier om het vermogen op de peildatum te drukken, is om in december al de jaarpremie voor de zorgverzekering vooruit te betalen. Vaak levert dit ook een korting op bij de zorgverzekeraar.

 Ook het doen van grote uitgaven in november/december (kleine verbouwing/onderhoud, aanschaf van een nieuwe auto) kan aanzienlijk schelen in de hoogte van het vermogen op de peildatum.

 Dit laatste geldt ook voor het doen van schenkingen. Met een schenking verlaag je je vermogen op de peildatum en je bespaart op toekomstige erfbelasting.

Vanwege corona zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting in 2021 met € 1.000 verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen is de vrijstelling € 6.604 en aan kleinkinderen en overige personen € 3.244.

De eenmalige schenking in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van de hypotheek is in 2021 onbelast tot € 105.302.

 Voor groene beleggingen geldt nog steeds een vrijstelling in Box 3. In 2021 is deze vrijstelling maximaal € 60.429 en voor fiscale partners zelfs € 120.858. Daarnaast heb je bij groene beleggingen recht op een extra heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag.

 Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van je inkomen, mits ze boven de drempel van 1% van je inkomen komen. Voor periodieke giften geldt deze drempel niet! Het is dus gunstig om van je giften periodieke giften te maken. Veel ANBI’s bieden zelf een formulier aan op de website waarmee je dit kunt regelen. De gift moet een looptijd hebben van minimaal 5 jaar.

 Een gift aan een culturele ANBI mag in de aangifte worden vermenigvuldigd met 1,25.

 Wanneer iemand in jouw huishouden op doktersvoorschrift een dieet volgt, mag je hier een vast bedrag voor aftrekken. Laat ons weten wanneer dit het geval is!

 Een lijfrente storting is aftrekbaar van je inkomen. Maar let op, lijfrente is alleen aftrekbaar als je daar ruimte voor hebt (de jaarruimte of reserveruimte). Wil je weten hoeveel ruimte je hebt? Wij kunnen deze berekening voor je maken.

Disclaimer: Wij realiseren ons dat deze lijst met tips niet volledig is. We hebben er voor gekozen om de tips zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van onze klanten.