Aanleveren stukken voor de jaarrekening en IB 2023

 

Komende maand staat de aangifte inkomstenbelasting 2023 op de planning.
Om deze in orde te maken hebben we informatie nodig.
Hieronder vind je de checklist van benodigde stukken.
In een aparte mail heb je de link gekregen waarin je de stukken kunt uploaden!
Ook vind je daar aanlevertermijn van de stukken.

Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar support@hartvooradministratie.nl

Jaarrekening

Voor het samenstellen van de jaarrekening van je onderneming ontvangen wij graag:

 Bankafschriften van 2023 of een mutatieoverzicht van alle bankmutaties (ook de spaarrekening) van 1 januari t/m 31 december 2023 (dit in verband met de bewaarplicht voor de Belastingdienst);

 Kopieën van aangiften BTW van het boekjaar als wij deze niet voor je hebben gedaan;

  Financieel jaaroverzicht 2023 van alle zakelijke bankrekening(en);

  Kastelling per 31 december 2023; 

  Opgave van de voorraad per 31 december 2023; 

  Overige jaaroverzichten 2023;

  De registratie van de gereden zakelijke kilometers in 2023 (anders dan met de auto van de zaak);

  Alle overige informatie die voor ons van belang kan zijn bij het samenstellen van de jaarrekening. 

Aangifte inkomenstenbelasting

Box I

 De urenadministratie of in elk geval antwoord op de vraag of je in 2023 aantoonbaar méér dan 1.225 uur én meer dan 50% van je werktijd aan je onderneming hebt besteed (bij arbeidsongeschiktheid 800 uur); 

  Jaaropgave(n) 2023 van inkomsten uit dienstbetrekking en/of uitkering;

   WOZ beschikking van de eigen woning (peildatum 01.01.2022);

   Jaaroverzicht van de hypotheek;

   Bij aan- of verkoop van een woning de afrekening van de notaris;

  Jaaroverzicht of opgave van de betaalde premie lijfrente;

  Jaaroverzicht of opgave van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 Box III 

  Financieel jaaroverzichten 2023 van bank- en spaartegoeden, effecten, kapitaalverzekeringen en overige bezittingen. Ook van kinderen die op 1 januari 2023 nog geen 18 jaar waren.

  Waardeopgave (WOZ beschikking) van de tweede woning;

  Huurinkomsten 2023 van verhuurde tweede woning.

 

Persoonsgebonden aftrek

   Betaalde partneralimentatie;

   Specifieke zorgkosten die niet zijn vergoed door de verzekering. Denk ook aan een dieet op doktersvoorschrift van iemand in je huishouden of aan gereden kilometers van en naar een arts of ziekenhuis;

   Giften aan ANBI’s;

   Overige aftrekposten, zoals onderhoudskosten van een rijksmonument of uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.

Je kunt de stukken mailen naar Sandra via support@hartvooradministratie.nl onder vermelding van ‘aanleveren stukken voor de jaarrekening en IB 2023 van [naam bedrijf]. Je kunt Sandra ook mailen als je vragen hebt!